การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับอาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ

Publish Year International Journal 1
2014 exAugustine Chen, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exChris Brown, "Prospects for inhibiting the post-transcriptional regulation of gene expression in hepatitis B virus", World Journal of Gastroenterology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 25, กรกฎาคม 2014, หน้า 7993-8004