ผลของตัวทำละลายอินทรีย์ต่อสารสกัดจากเชื้อราในการควบคุมผักตบชวา