ประสิทธิผลการฝึกแชโดอิ้งกับการเรียนรู้เสียงสูงต่ำในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย