การตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องหมายโมเลกุลต่อลักษณะความหนาบางของเปลือกหุ้มเมล็ด ความหวาน และความต้านทานโรคราสนิมในข้าวโพด