การประยุกต์ใช้การเผาตามกำหนดเพื่อควบคุมกำจัดหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยธวัฒน์ หาดแก้ว, "ผลของการเผาตามกำหนดต่อการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2558, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย