การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นทีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Chemical Compositions of Rainwater Nearby Industrial Site in Eastern Thailand from October 2009 to September 2010", The second EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental Change", 15 - 17 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย