การพัฒนาอินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงชนิด SPWM ที่มีการซิงโครไนซ์กับกริดไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าแผงเซลสุริยะชนิด Stand-alone