ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอนโดไฟติกแอคติโนมัยสีทกับพืชโดยระบุตำแหน่งอาศัย และวิเคราะห์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช

Publish Year International Journal 2
2015 exRachniyom, Hathairat, exMatsumoto, Atsuko, exIndananda, Chantra, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, Yoko, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Actinomadura syzygii sp nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of a jambolan plum tree (Syzygium cumini L. Skeels)", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 1946-1952
2015 exHisayuki Komaki, exNatsuko Ichikawa, exNobuyuki Fujita, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exYasuhiro Igarashi, "Draft genome sequence of linfuranone-producer Microbispora sp. GMKU 363.", Genome Announcements, ปีที่ 3, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า e01471-15
Publish Year International Conference 9
2014 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Endophytic actinomycetes as plant growth enhancers, stress reducers and pathogen protectors", The 1st ASEAN Microbial Biotechnology Conference (AMBC2014 , 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exWorarat Kruasuwan, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Endophytic bacteria and actinomycetes promote growth of sugarcane plants", The 1st ASEAN Microbial Biotechnology Conference (AMBC2014) , 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Endophytic actinomycetes: novel taxa, bioactive compounds and plant growth enhancement", Microbial Resources for environmental and industrial applications , 3 มิถุนายน 2014, Chulalongkorn University กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Endophytic actinomycetes act as plant growth enhancers, pathogen protectors and stress reducers.", Society for General Microbiology (SGM) Spring Conference 2013, 25 - 28 เมษายน 2013, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2012 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Recent investigation of endophytic actinomycetes isolated from Thai plants reveals plant growth enhancement. . Phuket, Thailand. 28-31 October 2012.", The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation (2nd APMNF), 28 - 31 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 exHathairat Rachniyom, exChantra Indananda, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Biological control of chitinase-producing endophytic streptomycetes against fusarium moniliforme in maize plants (Zea mays L. cv. Nakhonsawan 3).", The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation (2nd APMNF), 28 - 31 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 exRatchaniwan Jaemsaeng, exChantra Indananda, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase production from endophytic actinomycetes and its growth-promoting effect on mungbean plants.", The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation (2nd APMNF), 28 - 31 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 exWorarat Kruasuwan, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Co-culture inoculation effect of endophytic bacteria and actinomycetes isolated from sugarcane on promote growth of maize (Zea mays L. cv. Nakhonsawan 3).", The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation (2nd APMNF), 28 - 31 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2012 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Diversity of endophytic actinomycetes from Thai tropical plants and their properties of plant growth enhancement.", The 90th Anniversary Meeting of The Society for Biotechnology, Japan (SBJ). , 23 - 26 ตุลาคม 2012, Kobe International Conference Center, Kobe ญี่ปุ่น