การฟอกจางสีย้อมผ้ากลุ่มอะโซจากน้ำทิ้งโรงย้อมผ้าโดยแบคทีเรียที่ผลิตไฮโดรเจนซัลไฟด์