ผลกระทบของฝนกรดต่ออิออนบวกที่เป็นเบส อลูมินั่ม การพัฒนาของความเป็นกรด ในดินที่มีความกร่อนสูงของประเทศไทย