ความหลากหลายทางชีวภาพ การสะสมคาร์บอนและสถาปัตยกรรมของต้นไม้ ในป่าฟื้นตัวที่อายุแตกต่างกันของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่