ผลกระทบของสัญญาณรบกวนต่อแบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่น

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, "Effects of Noises on Fujisaki’s Model of Fundamental Frequency Contours for Thai Dialects", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 1684-1693