การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของแบบจำลองฟูจิซากิของโครงร่างความถี่มูลฐานสำหรับโทนภาษาไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, "Analytical study of Fujisaki's model of fundamental frequency contour for Thai tones", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 1594-1601