ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Impacts of a Barge Accident on River Bank Stability", 2014 Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2014), 29 - 30 พฤศจิกายน 2014, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน