กระติกกรองน้ำแบบพกพา

Publish Year International Conference 1
2018 exNaphat Kumjiama, inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSareewan Juengjarernnirathorn, "Impact of flow rate on adsorption column capacities of different pore size distribution on activated carbons.", The Regional IWA International Conference on Water Reclamation and Reuse, 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2018 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐิติพงศ์ กุฎีพันธ์, exนายปรัชาญา จันทร์ศักดิ์, "เครื่องทำความเย็น", Kasetsart University, 2018
Publish Year International Trademark 2
2020 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, exนายณภัทร คำเจียม, "ชุดไดโอด (Diode) แปลงรังสียูวีเอ (UVA) และรังสียูวีซี (UVC)", Kasetsart University, 2020
2012 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทรศักดิ์, exนางสาวปานทิพย์ พันธุ์เเถาว์, exนางสาวสหพร แบบประดับ, "เครื่องกรองน้ำแบบพกพา", Kasetsart University, 2012