การผ่าตัดแก้ไขก้อนนิ่วในลำไส้ม้า : รายงานสัตว์ป่วย