การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในออกไซด์ที่มีองค์ประกอบของธาตุเงิน

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Naoto Umezawa, "Sulfur and Silicon Doping in Ag3PO4", The Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 119, ฉบับที่ 5, มกราคม 2015, หน้า 2284-2289
2013 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr. Naoto Umezawa, "Native defects and hydrogen impurities in Ag3PO4", Physical Review B, ปีที่ 87, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2013, หน้า 245205