การออกแบบและสร้างเครื่องนำน้ำมะพร้าวออกจากลูกแบบต่อเนื่อง