การจำลองแบบด้วยวิธีมอนติคาร์โล

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, "การเปลี่ยนโครงสร้างในการแพร่แล้วรวมตัวกันโดยการปรับค่าความน่าจะเป็นในการเกาะติดกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย