ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและการเจริญเติบโตแบคทีเรียของสารสกัดมะตูมนิ่ม