การคัดเลือกกลุ่มผลลัพธ์สำหรับปัญหาการรวมผลลัพธ์ของการแบ่งส่วนรูปภาพหลาย ๆ ผลลัพธ์เข้าด้วยกัน

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกวุฒิ โรจน์สัตตรัตน์, อาจารย์, "Segmentation Ensemble: A Knowledge Reuse for Model Order Selection using Case-based Reasoning", The 3rd International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods, 6 - 8 มีนาคม 2014, Angers สาธารณรัฐฝรั่งเศส