การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายเกลียวทองที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารต้นทุนต้่ำ