การศึกษาเชิงวิเคราะห์ของเทคนิคไฮพิตช์ดีเลย์รีโซลูชันสำหรับการเข้ารหัสเสียงพูดดนตรี

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, "Analytical Study of High Pitch Delay Resolution Technique for Tonal Speech Coding", American journal of applied sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 350-353