การศึกษาปริมาณหินปูนที่เหมาะสมในการผลิตปูนซีเมนต์ประเภท Portland Limestone Cement