การบีบอัดเสียงพูดสำหรับเสียงพูดที่แสดงอารมณ์ภาษาไทยและมีสัญญาณรบกวน

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Speech Compression for Noise-Corrupted Thai Expressive Speech", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1565-1573