พรรณพฤกษชาติวงศ์ย่อยไผ่ (Poaceae; Bambusoideae) ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2017 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exAtchara Teerawatananon , "Survey of flood-tolerant bamboos in 2011 flooding in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 499-503
2011 exAtchara Teerawatananon , inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, "Arundinella kerrii and Dimeria kerrii, Two New Endemic Species from Thailand (Poaceae, Panicoideae)", NOVON, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 149-153
2011 exนายจักรพงษ์ รัตนมณี , inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Additional notes on Maclurochloa montana(Poaceae: Bambusoideae) in Thailand", Gardens’ Bulletin Singapore, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2011, หน้า 297-300
2010 exAtchara Teerawatananon , inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exVEERAYA BOONTIA, exTrevor R. Hodkinson, "A synopsis of Thai Apocopis Nees (Poaceae, Panicoideae)", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 38, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2010, หน้า 150-159
Publish Year International Conference 4
2012 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Atchara Teerawatananon, "Bamboo diversity in Thailand : recent discoveries over the past decade", International Workshop on Bamboo Cultivation and Utilization, 15 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exDr. Atchara Teerawatananon, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Trevor R. Hodkinson, "Population genetic structure of two forest grasses with contrasting life forms, Arundinella setosa Trin. and Garnotia tenella (Arn. ex Miq.) Janowski (Poaceae) in Thailand", 15th flora of thailand meeting , 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Atchara Teerawatananon, "Diversity of Bamboos in Thailand", 15th flora of thailand meeting , 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exSoejatmi Dransfield, exChris MA Stapleton, exNicolas Salamin, exTrevor R Hodkinson, "Taxonomy and Systematics of the bamboos (Poaceae, Bambusoideae) in Thailand", 14th Flora of Thailand Meeting, 18 - 21 สิงหาคม 2008, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, exTrevor R. Hodkinson2, "ความสัมพันธ์ของไผ่สกุลไผ่ภูพาน (Phuphanochloa) และสกุลใกล้เคียง", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 25 มีนาคม - 27 เมษายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย