การศึกษาสันดอนธารน้ำด้วยทฤษฎีเสถียรภาพ

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exNorihiro IZUMI, "Stability analysis of sand bars using amplitude expansion method", the 7th IAHR Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics: RCEM2011, 6 - 8 กันยายน 2011, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน