การใช้เชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียที่ตรึงบนแผ่นโพลีเอสเทอร์เพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในตู้เลี้ยงปลาระบบปิด