โครงการสรุปผลงานตรวจสอบและควบคุมงานปรับปรุงโครงสร้าง U-RIB Stiffeners ของสะพานพระราม 9

Publish Year National Conference 2
2010 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exประเสริฐ ศิรินรานันต์, exวิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, "การเสริมกำลังของชิ้นส่วนรูปตัวยูบนโครงสร้าง ORTHOTROPIC DECK ด้วย คาร์บอนไฟเบอร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exประเสริฐ ศิรินรานันต์, exดร. วิมล ลาวัณย์วิสุทธิ์, "การทดสอบคุณสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์และอีพอกซี่ สำหรับการเสริมกำลังของ ORTHOTROPIC DECK", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย