การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

Publish Year National Conference 3
2019 exPimonluck Moondee, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Constructed Wetland System for Meat Processing Plant Wastewater by Echinodosus cordifolius.", International Conference on Environmental, Engineering, Science and Management, Centara Convension Center, Udon thani, 24 - 25 พฤษภาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2011 exธิลักษณ์ จันทร์ส่องศรี, exพัชราพรรณ ประยุติยา, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายธีระนันท์ บัวเพ็ชร, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of bed plants for waste water treatment in Kasetsart University, Si racha Campus", The 2nd RENVI Research & Innovation Symposium 2011, 19 เมษายน 2011, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exชัรรีน แย้มลักษณเลิศ, exตุลญา มะสีพันธ์, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remediation and coliform bacteria reduction of wastewater in Kasetsart University Si Racha Campus", The 2nd RENVI Research & Innovation Symposium 2011, 19 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย