การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยเทคนิคการสะสมทางไฟฟ้าแบบร่วม

Publish Year International Journal 2
2013 exแสงธรรม ศรีโกมล, exผศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงค์มณีรัตน์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical Codeposition and Heat Treatment of Nickel-Titanium Alloy Layers", Metallurgical and Materials Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 1-10
2011 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exJari Kostamo, exSamuel M. Allen, exRobert C. O'Handley, "The effect of magnetic stress and stiffness modulus on resonant characteristics of Ni-Mn-Ga ferromagnetic shape memory alloy actuators", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 323, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2011, หน้า 3109-3116
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "NiTi Shape Memory Alloys as Active Components in Micro Engineering Systems", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 5-26
Publish Year International Conference 1
2012 exแสงธรรม ศรีโกมล, exอ.ดร.ยุทธนันทธ์ บุญยงค์มณีรัตน์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Current Density and Particle Loading on the Codeposition of Ni-Ti Composite Coatings", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย