ทุนอุดหนุนศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการปริญญาเอกกาจญาภิเษก รุ่นที่ 12

Publish Year International Conference 1
2013 exTiprawee Tongtummachat, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "DYNAMIC MONTE CARLO SIMULATION OF ETHYLENE/1-OLEFIN COPOLYMERIZATION OVER TWO-SITE-TYPE CATALYTIC SYSTEM", World Congress of Chemical Engineering 2013, 18 - 23 สิงหาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี