ทฤษฏีจำนวนและการประยุกต์

Publish Year International Journal 15
2015 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exOuamporn Phuksuwan, exKiattisak Prathom, "Dirichlet series solutions of generalized Riccati equations", European Journal of Mathematics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 170-185
2014 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exUmarin Pintoptang, exSuton Tadee, "The Concept of q-Cycle and Applications", Journal of Discrete Mathematics, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 823567, มกราคม 2014, หน้า 1-9
2014 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSuton Tadee, "Algebraic numbers satisfying polynomials with positive rational coefficients", Journal of Numbers, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 296828, กรกฎาคม 2014, หน้า 1-8
2014 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exUmarin Pintoptang, exSuton Tadee, "Necklaces, self-reciprocal polynomials and q-cycles", International Journal of Combinatorics, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 2014, ตุลาคม 2014, หน้า 1-4
2013 exTuangrat Chaichana, exTakao Komatsu, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "On convergents of certain values of hyperbolic functions formed from Diophantine equations", Tokyo Journal of Mathematics, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 239-251
2013 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exOuamporn Phuksuwan, "Consequences of a factorization theorem for generalized exponential polynomials with infinitely many integer zeros", Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Volume 43, 395 p., 2013, Number Theory and Related Fields, in memory of Alf van der Poorten, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 245-252
2013 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exJanyarak Tongsomporn, "Stability of a generalized trigonometric-quadratic functional equation", Journal of Function Spaces and Applications, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 30909, ธันวาคม 2013, หน้า 1-16
2013 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTakao Komatsu, exKalman Liptai, "A generalization of poly-Cauchy numbers and their properties", Abstract and Applied Analysis, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 2013, ธันวาคม 2013, หน้า 1-8
2012 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTakao Komatsu, exสุนันทา ศรีโสภา, inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Results about dependence and convolution", RIMS Kookyuroku, ปีที่ 1806, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 55-64
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSuphawan Janphaisaeng, "A note on quasi-permutation polynomials", East-West J. Math., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2007
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exRungrottheera, W., "Entire function solutions of a system of two recurrent step equations", Journal of Mathematical Analysis and Applications, ปีที่ 335, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007, หน้า 280-297
2006 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exภาขวัญ ริยาพันธ์, exตวงรัตน์ ไชยชนะ, "Two type of explicit continued fractions.", Periodica Mathematica Hungarica, ปีที่ Vol.52(2), มิถุนายน 2006, หน้า 51-72
2006 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Exact solutions of iterative functional differential equations", COMPUTING, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2006, หน้า 67-76
2006 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exRompurk N., "A characterization of rational elements by Lu?roth-type series expansions in the p-adic number field and in the field of Laurent series over a finite field", Acta Arithmetica, ปีที่ 122, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 195-205
2004 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Power function solutions of iterative functional differential Equations", Applied Mathematics E - Notes, ปีที่ 4, กันยายน 2004, หน้า 160-163
Publish Year National Journal 1
2006 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exนรากร ร่มพฤกษ์, "Characterizing rational elements using knopfmachers , expansion in function fields.", Thai Journal of Mathematics , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2006, หน้า 223-244
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exอ.ดร.จริทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์, "Recursive equations and Continued fractions", International Conference on Algebra 2010 (ICA2010), 8 ตุลาคม 2010, Yogyakarta สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exอ.ดร.จริทร์ทิพย์ เฮงคราวิทย์, "A remark about a logarithmic functional equation1", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 15) ประจำปี 2553(AMM2010), 11 มีนาคม 2010, นนทบุรี ประเทศไทย