บทบาทของกลุ่มยีน class II cytokine receptor ในการเกิดโรคและการดำเนินโรคของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

Publish Year International Conference 3
2013 exJutatip Chankaew, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของยีนอินเตอร์ลิวคิน-28 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium : Science Frontier towards ASEAN, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSirinadda Romporn, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, exYong Poovorawan, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Class II cytokine receptor gene polymorphisms associated with hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus infection", 5th International Singapore Symposium of Immunology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exSirinadda Romporn, exPisit Tangkijvanich, exYong Poovorawan, exNattiya Hirankarn, "Association study of IFNAR2 and IL10RB genes with the susceptibility to chronic infection with hepatitis B virus in Thai population", The 34th Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 13 - 16 ธันวาคม 2011, Yokohama อื่นๆ ญี่ปุ่น