การพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและนำตาลทรายสู่มาตรฐานสากล