คุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท

Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชนินทร์ น้อยอามาตย์ , exนางสาวศิริพร แก้วสอาด, "คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท", อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย