การจัดระบบเครือข่ายในการผลิตไหมอีรี่เชิงอุตสาหกรรม

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, exนางนิตยา มหาไชยวงศ์, "เส้นทางไหมอีรี่สู่การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว", ประชามคมวิจัย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 93, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 9-13