การทดลองสร้างอุปกรณ์แสดงปริมาณการเผาผลาญพลังงานของการปั่นจักรยาน