การสร้างชุดเครื่องมือเพื่อการศึกษาจุดทำงานของเครื่องสูบในระบบ