การปรับปรุงกระบวนการผสมนมรสต่างๆ ด้วยระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ