การศึกษากลไกการควบคุมการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเซลล์เจ้าบ้านด้วยเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

  • ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2547-2550)

  • Assoc. Prof. Motoko Ikeda

  • exAssoc. Prof. Motoko Ikeda,exProf. Michihiro Kobayashi,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2006 exIkeda, M, exShikata, M, exShirata, N, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exKobayashi, M, "Gene organization and complete sequence of the Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus genome", JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY, ปีที่ 87, กันยายน 2006, หน้า 2549-2562
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Ultrastructural Studies of Spilosoma imparilis Cells Infected with the Baculovirus Hyphantria cunea Nucleopolyhedrovirus", The 30th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST30), 23 - 24 มกราคม 2013, จันทบุรี ประเทศไทย