การพัฒนาเทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์หาสายแร่ทองคำอย่างละเอียด

Publish Year International Conference 1
2010 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthee Rongkhapimonpong, "Modified Detailed Techniques of Resistivity and IP Mappingand 2/3D Imaging For Gold Mineralization", 5th International Conference on Applied Geophysics, 11 - 13 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย