การพัฒนาการผลิตไนตริฟายอิงแบคทีเรียเพื่อเร่งการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในตู้เลี้ยงปลาระบบปิด