การค้นหายีนที่กำหนดการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ในเชื้อเลปโตสไปรา บอร์คปิเตอร์เซไน

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศุภชัย นิติพันธ์, exเทพยุดา ศรีตระกูล, exอันธิฌา คุณจันทรโชติ, "Using of genome database and bioinformatics tools for vaccine development.", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 and the 35th Veterinary Medicine & Livestock Development Annual Conference 2009., 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย