การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, exเดือนเพ็ญ สำรวมจิต, exทัศนีย์ บัวศรี, "การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม", การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2553, 3 กันยายน 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย