การศึกษากระบวนการผลิตวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียม

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDunand, DC, "Niobium Wires as Space Holder and Sintering Aid for Porous NiTi", ADVANCED ENGINEERING MATERIALS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 301-305
2011 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDavid C Dunand, "Processing of NiTi foams by transient liquid phase sintering", Journal of Materials Engineering and Performance, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4-5, กรกฎาคม 2011, หน้า 511-516
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Porous Superelastic NiTi Produced by Sintering with NaCl Space-Holders", 2010 TMS Annual Meeting & Exhibition, 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2010