การออกแบบและสร้างตัวตรวจจับนาโนเพื่อวัดความสามารถในการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไข้หวัดนกต่อเซลล์เจ้าบ้าน

Publish Year International Journal 5
2013 exThipvaree Wangchareansak, exArunee Thitithanyanont, exDaungmanee Chuakheaw, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, exPeter A. Lieberzeit, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influenza A virus molecularly imprinted polymers and their application in virus sub-type classification", Journal of Materials Chemistry B, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013
2013 exWangchareansak, T., inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, exThitithanyanont, A., exLieberzeit, P.A., "Self-assembled glucosamine monolayers as biomimetic receptors for detecting WGA lectin and influenza virus with a quartz crystal microbalance", Analytical and Bioanalytical Chemistry, ปีที่ 405, ฉบับที่ 20, สิงหาคม 2013, หน้า 6471-6478
2012 exNipa Jongkon, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Receptor recognition mechanism of human influenza A H1N1 (1918), avian influenza A H5N1 (2004), and pandemic H1N1 (2009) neuraminidase", J Mol Model, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 285-293
2011 exWangchareansak, T, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exDickert, F, exLieberzeit, P, "Surface molecular imprints of WGA lectin as artificial receptors for mass-sensitive binding studies", ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, ปีที่ 400, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2011, หน้า 2499-2506
2010 exSukathida Ubol, exAmpa Sukasatu, exNaphak Modhiran, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArunee Thitithanyanont, exMark Fukuda, exTada Juthayothin, "Intra-host diversities of receptor binding domain of stork feces-derived avian H5N1 viruses and its significance predicted by molecular dynamic simulation", Journal of General Virology, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 0, ตุลาคม 2010
Publish Year International Conference 3
2013 exน.ส. กรองแก้ว นวกุล, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Muti-Walled Carbon Nanotubes to Detect Influenza A Virus by Cyclic Voltammetry", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON2013), 25 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exน.ส. วรรณิสา สุขจี๋, exPeter A. Lieverzeit, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bradykinin-A431 Cells Binding Assay by Quartz Crystal Microbalance", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013 (PACCON2013), 24 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์, exP.A. Lieberzeit, exF.L. Dickert, "Artificial Receptors for Membrane Glycoproteins-Comparing Systems Derived from Nature with Imprinted Polymers", 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, COATINGS AND NANOSTRUCTURED MATERIALS (NANOSMAT-5), 19 - 21 ตุลาคม 2010, REIMS สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter A.Lieberseit, exทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์, exM.Hussain, exR.Schirhagl, exA.Findeisen, "Merging materials science and bioscience-bioanalogous recognition in highly selective chemosesing", PACCON2010 (Pure and Applied Chemistry International Conference), 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ทิพย์วารี หว่างเจริญศักดิ์, exน.ส.ดวงมณี เชื้อเขียว, "Host Type Selectivity Prediction for Birdflu Virus", 13th ANnual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 26 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย