อัลกอริธึมสำหรับการบีบอัดภาพนิ่งสีที่ใช้หน่วยความจำในการประมวลผลต่ำเพื่อใช้ในระบบจับการเคลื่อนที่แบบมีหน่วยความจำจำกัด

Publish Year International Conference 2
2010 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Embedded color image coding with context adaptive wavelet difference reduction", Intelligent Signal Processing and Communication Systems, 2009. ISPACS 2009. International Symposium on , 7 - 9 มกราคม 2010, ญี่ปุ่น
2009 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Simple and Efficient Lossless Coding forContinuous Tone Color Images", Intelligent Signal Processing and Communications Systems, 2008. ISPACS 2008. International Symposium on , 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย