แผนงานวิจัย: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขาพและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารไทย ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาอาหารว่างไทยเพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน