ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม

Publish Year International Journal 4
2022 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAROON SINBUMROONG, exPORNTAWAT CHALERMWONG, exPADUNGSAK SUEKAEW, exSOMRAN SUDDEE, "Rediscovery of Diospyros bambuseti (Ebenaceae) in Thailand: Emended taxonomic description, lectotypification, and phylogenetic placement", Phytotaxa, ปีที่ 542, ฉบับที่ 3, เมษายน 2022, หน้า 271-282
2021 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAROON SINBUMROONG, exPORNTAWAT CHALERMWONG, exPADUNGSAK SUEKAEW, exKWANJAI KHAMMONGKOL, exWittawat Kiewbang, exSUKID RUEANGRUEA, exTheerawat Thananthaisong, exSOMRAN SUDDEE, "Updated description of Diospyros dussaudii Lecomte (Ebenaceae), with lectotypification and notes on its distribution", PhytoKeys , ปีที่ 2021, ฉบับที่ 184, พฤศจิกายน 2021, หน้า 67-82
2020 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSUKID RUEANGRUEA, exTHAMARAT PHUTTHAI, exDAVID MIDDLETON, exSOMRAN SUDDEE, "Diospyros phuwuaensis (Ebenaceae), a new species from North-Eastern Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 34-44
2018 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAROON SINBUMROONG, exSOMRAN SUDDEE, "Diospyros phengklaii (Ebenaceae), a new species from south-western Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 34-39