ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม